banner11

Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients.

Davey P1, Brown E, Fenelon L, Finch R, Gould I, Hartman G, Holmes A, Ramsay C, Taylor E.

Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD003543

Guidelines for specialized nutritional and metabolic support in the critically-ill patient: update. Consensus SEMICYUC-SENPE: gastrointestinal surgery.

Sánchez Álvarez C1, Zabarte Martínez de Aguirre MBordejé Laguna LMetabolism and Nutrition Working Group of the Spanish Society of Intensive Care Medicine and Coronary units.

Nutr Hosp. 2011 Nov;26 Suppl 2:41-5. doi: 10.1590/S0212-16112011000800009

Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jan 7;1:CD003344. doi: 10.1002/14651858.CD003344.pub3.
Beta lactam antibiotic monotherapy versus beta lactam-aminoglycoside antibiotic combination therapy for sepsis.
Paul M1, Lador A, Grozinsky-Glasberg S, Leibovici L.

Ngày 12-11-2015, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã tổ chức hội nghị khoa học công nghệ năm 2015, với sự tham gia của gần 400 cán bộ y tế đến từ các đơn vị y tế trong tỉnh và bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

Chiu ngày 01/9/2015 va qua, Bnh vin đa khoa trung tâm An Giang đã t chc bui l thông qua Quyết đnh b nhim Giám đc Bnh vin đa khoa trung tâm An Giang và Giám đc Bnh vin Sn Nhi An Giang. Đến d có Ông Phm Trung Quân, Phó Giám đc S Ni v An Giang; Ông T Quc Tun, Giám đc S Y tế An Giang; Ông Trnh Hu Th, Phó Giám đc S Y tế An Giang

Một phân tích của chính phủ Mỹ cho thấy, vắc xin cúm mùa năm nay chỉ phát huy hiệu quả ở hơn một nửa những người chích ngừa, theo Reuters.

 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ngân hàng thế giới vừa tổ chức cuộc họp ủng hộ về việc các quốc gia tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. 

Năm nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lấy chủ đề của Ngày Sức khỏe thế giới (7.4) là "Chống kháng thuốc! Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa".

Không chỉ tăng chiều cao ở tuổi dậy thì mà dù ở lứa tuổi nào, các bạn cũng có thể cao thêm nhờ tập luyện.

 

Thật khó tin nhưng một trong những thực phẩm bẩn nhất theo đánh giá của tạp chí sức khỏe Mỹ.

Nghiện rượu là một tệ nạn xã hội rất phổ biến, số người nghiện rượu ở Việt Nam được ước tính chiếm 10% nam giới (nữ hiếm gặp). Người được coi là nghiện rượu khi thỏa mãn hai điều kiện sau: uống rượu hằng ngày trong hơn 10 năm; mỗi ngày uống trên 300ml rượu 40 độ cồn. Người uống rượu hằng ngày nhưng chưa đủ cả hai điều kiện trên được gọi là lạm dụng rượu.